Het hogere doel van Equipo is het latent talent van vakspecialisten tot bloei laten komen. Dit resulteert in harmonieuze samenwerking tussen specialisten van verschillende vakdisciplines. Deze samenwerking is de basis voor opbouwende maatschappelijke vernieuwingen. Management en vakspecialisten werken gelijkwaardig samen, ieder vanuit hun eigen vakgebied en rol. Equipo zet zich in voor multidiscipinaire samenwerking en multidisciplinair leiderschap.

 

De kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, inleven en uitleven. Met elkaar samenleven en samenwerken op een manier waarbij ieder vanuit eigenheid tot zijn recht komt. Met ruimte voor plezier en natuurlijke expressie.

 

Equipo werkt vanuit de kernkwaliteiten: lerend vermogen, conceptueel innovatief en implementatie kracht. Wanneer het lerend vermogen van vakspecialisten en managment groeit zullen organisaties van binnen uit veranderen en hun hoger doel halen. We gaan voor ‘Geen woorden maar daden’. Implementatie is de laatste en beslissende fase van alles wat we doen.

Ken jij jezelf?

Je bent maar 7 vragen verwijderd van zelfinzicht.

> test voor vakspecialisten

Nieuwsgierig welke stijl van leidinggeven jou typeert?

> test voor leidinggevenden

Contact

Bel of mail voor een afspraak

> nu contact

Zoek je een oplossing om tot betere besluitvormingsprocessen te komen in je organisatie?

Equipo geeft antwoord op deze vragen. Bezoek daarom een van de lezingen & seminars