De inhoud van het leerproces is het best aan de hand van een voorbeeld uit te leggen. Een voorbeeld van waar het fout gaat in de samenwerking tussen management en vakspecialisten. Het laat zien dat het geen samenwerking is maar een bijna feodale ongelijkwaardige werkverhouding.

 

Voorbeeld “Not invented here syndroom”

Een MT besluit een leiderschapsleergang te organiseren. De HR expert, die altijd deel uitmaakt van de MT vergaderingen, adviseert de interne maatwerk leergang waar goede ervaringen mee zijn. Het management neemt haar advies niet aan, maar wil dat ze een onderzoek doet naar de leveranciers in de externe markt. Hiermee ontnemen ze de HR expert haar zeggenschap en bezorgen dubbel werkt omdat dit onderzoek eerder al uitgevoerd is.

 

Uit dit voorbeeld rijst de vraag:

  • Wil het MT wel een leiderschapsleergang, als ze een snelle implementatie traineren?
  • Waarom heeft de HR expert niet het overwicht dat er naar haar advies gehandeld wordt?
  • Waarom behandelt het MT de HR expert als een hulpje die informatie voor hun verzamelt?

 

Het leerproces en de ontwikkeling van Specialist Development is gericht op dit gehele proces.

  • Het bespreekbaar maken van de werkverhoudingen tussen management en vakspecialisten. Op organisatie niveau is erkenning, zichtbaarheid en impact van vakspecialisten nodig.
  • Persoonlijke- en professionele ontwikkeling voor vakspecialisten in een multidisciplinaire leeromgeving, waardoor zij meer impact hebben in hun werk en strategische invloed krijgen.
  • Het management gaat een transitie maken van leidinggeven aan- naar gelijkwaardig samenwerken met vakspecialisten. Dit vraagt een nieuwe blik op de rol van management.

 

De goed ingeburgerde gewoonte van 100 jaar Scientific Management zal zich niet snel noch gemakkelijk gewonnen geven.

Ken jij jezelf?

Je bent maar 7 vragen verwijderd van zelfinzicht.

> test voor vakspecialisten

Nieuwsgierig welke stijl van leidinggeven jou typeert?

> test voor leidinggevenden

Contact

Bel of mail voor een afspraak

> nu contact

Zoek je een oplossing om tot betere besluitvormingsprocessen te komen in je organisatie?

Equipo geeft antwoord op deze vragen. Bezoek daarom een van de lezingen & seminars