Specialist Development is het vakgebied van de ontwikkeling van vakspecialisten naar een strategische positie in organisaties. Dit vakgebied heeft drie pijlers:

  • Persoonlijke- en professionele ontwikkeling van vakspecialisten
  • Gelijkwaardige samenwerking tussen management en vakspecialisten
  • Multidisciplinair leiderschap tussen hierarchisch leiderschap en kennisleiderschap

 

Hoe is Specialist Development ontstaan

Specialist Development is ontstaan doordat organisaties tegen de grenzen van hun kunnen lopen, en dat er een visie buiten de huidige kaders nodig is op het gebied van leiderschap en management.

 

De verouderde management stijl, snelle technologische vernieuwingen en de toename van hoogopgeleide vakspecialisten zetten de oude verhoudingen onder druk. Daarom is het tijd voor een nieuwe manier van kijken.

 

De aandacht verschuift van Management Development naar Specialist Development. Er is veel meer ruimte en erkenning nodig van de vakspecialisten. Het is tijd dat vakspecialisten uit hun ‘werkvoorbereidende’ rol groeien en gelijkwaardig met het management samenwerken.

 

Gelijkwaardigheid

De rollen zijn verschillend maar de samenwerking tussen management en vakspecialisten heeft een gezamenlijk gedragen doel. Gelijkwaardigheid betekent dat de besluitvorming en gezeggenschap gelijkwaardig wordt. Vakspecialisten worden zichtbaarder in organisaties, zitten vroeg in het proces aan de besluitvormingstafel en zorgen zo dat er minder onnodige fouten worden gemaakt. De kennis van vakspecialisten wordt actief ingezet en zo ontstaat er een flow in organisaties.

 

SD model

 

Lees ook het artikel: De ontwikkeling van de vakspecialist.

Ken jij jezelf?

Je bent maar 7 vragen verwijderd van zelfinzicht.

> test voor vakspecialisten

Nieuwsgierig welke stijl van leidinggeven jou typeert?

> test voor leidinggevenden

Contact

Bel of mail voor een afspraak

> nu contact

Zoek je een oplossing om tot betere besluitvormingsprocessen te komen in je organisatie?

Equipo geeft antwoord op deze vragen. Bezoek daarom een van de lezingen & seminars